Bersama ini kami lampirkan pedoman penilaian RA untuk di pedomani dan dilaksanakan.

pdf-pedoman-penilaian-ra