Mohon di pelajari dengan seksama dan dipedomani.

POS UAMBN 2015-2016

Keputusan Dirjen No 7322 (Ttg POS UAMBN)

Lamp. 1 (POS UAMBN)

Lamp. II (SK Dirjen Pendis No. 7322 Thn 2016 TTg POS UAMBN)